Pimpinan Fakultas
 
Dekan : Izza Anshory, S.T., M.T.
Ketua Program Studi Teknik Elektro : Indah Sulistiyowati,S.T.,M.T.
Ketua Program Studi Teknik Industri : Atikha Sidhi Cahyana, S.T., M.T.
Ketua Program Studi Teknik Mesin : Edi Widodo, S.T., M.T.
Ketua Program Studi Teknik Informatika (S1) : Yulian Findawati, S.T., M.M.T.