Pimpinan Fakultas Teknik
 
Dekan Fakultas Teknik : Izza Anshory, S.T., M.T.
Ketua Program Studi Teknik Elektro : Ir. Jamaaluddin.,M.M.
Ketua Program Studi Teknik Industri : Atikha Sidhi Cahyana, S.T., M.T.
Ketua Program Studi Teknik Mesin : Edi Widodo, S.T., M.T.
Ketua Program Studi Teknik Informatika : Yulian Findawati, S.T., M.M.T.